CÁC DÒNG XE 5 CHỖ

298.000.000
5 chỗXăng97,000 KMSố tự động

345.000.000
5 chỗXăng33,000 KMSố sàn

695.000.000
5 chỗXăng18,000Số tự động
-5%

368.000.000
5 chỗXăng40,000 KMSố tự động
-4%

379.000.000
5 chỗXăng24,000 KMSố tự động

CÁC DÒNG XE 7 CHỖ

-2%

959.000.000
7 chỗDầu18,000 KMSố sàn
-2%

979.000.000
7 chỗDầu64,000 KMSố tự động

1.250.000.000
7 chỗDầu9,000 KMSố tự động
-2%

899.000.000
7 chỗDầu70,000 KMSố sàn
-3%

945.000.000
7 chỗDầu52,000 KMSố sàn
-3%

945.000.000
7 chỗDầu50,000 KMSố sàn

CÁC DÒNG XE 8 CHỖ

588.000.000
8 chỗXăng70,000 KMSố sàn
-2%

650.000.000
8 chỗXăng68,000 KMSố sàn

CÁC DÒNG XE BÁN TẢI