Giá: liên hệ

7 chỗDầu120,000 KMSố tự động

1.020.000.000

5 chỗXăng28,000 KMSố sàn

Giá: liên hệ

7 chỗXăng142,000 KMSố sàn

980.000.000

7 chỗXăng54,000 KMSố tự động