Giá: liên hệ

7 chỗXăng110,000 KMSố sàn

536.000.000

5 chỗXăng1,000 KMSố sàn